GRAND PRIX  PÓŁNOCNO – ZACHODNIEGO MAZOWSZA w tenisie stołowym.

( pow. Płocki , sochaczewski , warszawski zachodni , płoński , gostyniński )

Cel :

  1. Propagowanie zdrowego stylu życia, spędzając wolny czas grając w tenisa stołowego.
  2. Popularyzacja tenisa stołowego
  3. Poprawienie ogólnej kondycji fizycznej uczestników poprzez aktywność przy stole tenisowym.
  4. Możliwość nawiązywania nowych znajomości oraz integracja środowiska z regionu Mazowsza.

Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy GROT Mała Wieś.

Zadanie sfinansowane/dofinansowane ze środków z budżetu samorządu województwa Mazowieckiego.

Miejsce: Grand Prix Północno-Zachodniego Mazowsza to cykl 2 turniejów rozgrywanych na obiektach hali sportowej Szkoły Podstawowej   w Małej Wsi przy ul. Kochanowskiego 17.

Terminy zawodów:  I turniej zostanie rozegrany w dniu 19 czerwca 2021 r.          

                              II turniej zostanie rozegrany w dniu 3 lub 10 lipca 2021 r.

Zgłoszenia do zawodów: przyjmowane będą do dnia 17 czerwca 2021 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub sms. 608290775 do godz. 20.00. 
Zgłoszenie winno zawierać: imię i nazwisko , rok urodzenia i ewentualnie przynależność klubową (nr. licencji).

Losowanie – godz. 9.30.                       
Początek zawodów – godz. 10.00

Warunki uczestnictwa: w zawodach mogą brać udział wszyscy chętni amatorzy i zawodnicy posiadający licencję PZTS  do IV-tej  ligi włącznie, którzy zgłoszą się do uczestnictwa w wyznaczonym terminie.  Ilość startujących jest ograniczona . W przypadku braku wymaganej ilości zawodników, organizator dopuszcza możliwość zapisów w dniu zawodów do godz. 9.20.

W turnieju może wystartować każda osoba która ukończyła 12 rok życia. Przed pierwszym startem każdy zawodnik niepełnoletni ma obowiązek złożyć do organizatora  pisemne oświadczenie, zawierające zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w cyklu Grand Prix i oświadczenie o dobrym stanie zdrowia lub zaświadczenie lekarskie.

W przypadku naruszenia zasad regulamin, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany z bieżącego cyklu Grand Prix, oraz nie będzie dopuszczony do kolejnej edycji. 

Za udział w każdym turnieju zawodnicy otrzymują punkty wg. schematu:                        

1 miejsce – 60 pkt.   2 miejsce – 55 pkt.    3 miejsce – 50 pkt.   4 miejsce – 45 pkt
V – VI miejsce – 40 pkt.       VII-VIII miejsce – 35 pkt.    IX-XII miejsce – 25 pkt.  XIII – XVI m-ca – 20 pkt.     XVII – XXIV m-ca – 15 pkt.    XXV- XXXII m-ca – 10 pkt.   
pozostałe miejsca – 5 pkt. Do klasyfikacji generalnej wliczane będą wyniki obydwu turniejów Grand Prix.

System rozgrywek – będzie ustalony każdorazowo przez Sędziego Głównego turnieju wraz z Zastępcą oraz przedstawicielem Organizatora, w zależności od ilości zawodników zgłoszonych do danego turnieju. Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZTS. Poszczególne spotkania jako sędziowie liczący będą prowadzić uczestnicy wyznaczeni przez Komisję Sędziowską.     W pierwszym turnieju z cyklu Grand Prix nie będzie stosowane rozstawienie zawodników, natomiast w kolejnych zawodach rozstawieni będą czterej najlepsi zawodnicy oraz  zawodniczki w klasyfikacji generalnej z każdej grupy  wiekowej.              

Nagrody: za zajęcie miejsc 1, 2, 3 w każdym turnieju zaliczanym do cyklu Grand Prix zawodnicy otrzymają medale, dyplomy i puchary.                                                
Podsumowanie cyklu Grand Prix nastąpi podczas ostatniego turnieju. Zwycięzcy otrzymają dyplomy, puchary i bony podarunkowe/nagrody rzeczowe.

Ubezpieczenie: zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje poniesione przez zawodników podczas rozgrywek.

Inne: za zniszczenia dokonane na obiekcie sportowym odpowiadają uczestnicy.                    

· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub pozostawione w szatniach

· Za rażące naruszenia niniejszego Regulaminu lub niesportowe zachowanie Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika z danego cyklu Grand Prix oraz kolejnych edycji.                 

· Wyniki zawodów oraz galeria zdjęć będą publikowane na stronie www.uksgrotmalawies.pl  platformach społecznościowych oraz lokalnych mediach. Uczestnicy turniejów wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku.                                                                                                    

· Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym Regulaminie decyduje Organizator.                                        

· Przystąpienie do zawodów przez uczestnika i uczestniczkę jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

                                                                                                                      Organizator

 

 

© S.M. All rights reserved